Zasada działania wymienników ciepła płaszczowo rurowych

Ich głównym przeznaczeniem jest praca w instalacjach centralnego ogrzewania z kotłami na paliwa
stałe lub z kominkami, które funkcjonują w układach otwartych. Wymienniki ciepła płaszczowo
rurowe zbudowane są z płaszcza ze stali nierdzewnej, w którego wnętrzu umieszczona jest sieć
rurek. Te mogą przyjmować kształt spiralny lub prosty. Na czym polega działanie tej konstrukcji?
Dlaczego urządzenia te znajdują wiele zastosowań w przemyśle oraz w instalacjach grzewczych?

Ogólna charakterystyka wymienników płaszczowo rurowych

Stosowane są w przypadku występujących różnych zakresów temperatur oraz ciśnień, co sprawia, że
są urządzeniami o wszechstronnym użyciu. To za ich sprawą dochodzi do wymiany ciepła pomiędzy
płynami o zróżnicowanych temperaturach. Z racji swojej konstrukcji wymienniki ciepła płaszczowo
rurowe nie należą do urządzeń skomplikowanych, lecz wymagają skrupulatnego procesu produkcji,
aby wykluczyć ryzyko pojawienia się wycieków.

Opis działania

Jak wygląda mechanizm funkcjonowania wymiennika ciepła płaszczowo rurowego? W jego
rozumieniu najłatwiejszym sposobem jest przedstawienie schematu jego dwóch obwodów. Ich
wzajemna izolacja sprawia, że dochodzi do odzyskiwania ciepła z jednego, a tym samym przenoszenia
na drugi. Dobrym przykładem w pojęciu działania takiego wymiennika będzie połączenie pracy kotła
w układzie wysokociśnieniowym i drugim, który pracuje w układzie niskociśnieniowym. Wymienniki
ciepła płaszczowo rurowe są w stanie w błyskawiczny sposób pozyskać energię z układu o wyższej
temperaturze i przekazać do tego o niższej temperaturze.

Gdzie używane są wymienniki ciepła płaszczowo rurowe?

Ich standardowa konstrukcja pozwala na szerokie zastosowanie w różnego rodzaju gałęziach
przemysłu. Są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Okazują się również
bardzo przydatne w branży spożywczej i energetycznej. Jednak przede wszystki spotykane są we
wszelkiego rodzaju instalacjach grzewczych.

Dodaj komentarz